Pinup og Kenny - BIR og BIM Selbu 22

Oppdretter av miniature american shepherd i Trøndelag.